Jsme společnost orientovaná na výzkum a vývoj nanovlákenných materiálů, aplikací z nich a strojního vybavení pro jejich výrobu. Naším cílem je vyvíjet smysluplné “hi-tech” aplikace s vysokou přidanou hodnotou a inovačním potenciálem. To vše šetrně k životnímu prostředí.

Lákají nás výzvy a neprobádané oblasti vědy a techniky s přesahem do komerčně zajímavých produktů. Studujeme zvlákňovací procesy a na základě svých znalostí a zkušeností jsme navrhli novou vysoce výkonnou průmyslovou technologii.

Svým zákazníkům poskytujeme své znalosti a zkušenosti k vývoji jejich vlastních produktů, pro které jim následně můžeme navrhnout a vyrobit  průmyslové zvlákňovací zařízení “na míru”.

Náš tým

NanoSPACE Technology má ve svém týmu přední světové experty na nanomateriály, kteří se věnují vývoji nových nanotechnologických produktů. Hlavním zaměřením jsou biodegradabilní materiály, které budou čím dál více žádané v kosmetickém, farmaceutickém, textilním, ale i energetickém a potravinářském průmyslu. 

Spolupracujeme s předními odborníky z oboru z celého světa, a to jak z komerční i z vědecké sféry. Vývoj a výroba probíhá především na území České republiky. Hlavním cílem je komercializovat výsledky vývojových aktivit realizovaných v rámci ČR. Spolupráce s partnery z komerční i vývojové sféry tak dokonale umožní propojovat unikátní know-how vyvinuté na našem území. 

Jan Buk / Výkonný ředitel

Mgr. Jan Buk je absolventem Univerzity Karlovy v Praze. Je místopředsedou výkonného výboru Asociace nanotechnologického průmyslu ČR. Má více než 12 let zkušeností v oblasti vývoje nanovlákenných materiálů a jejich výroby. Je spoluautorem mnoha patentů a užitných vzorů v oboru výroby nanovláken a jejich aplikačním využití. Zodpovídá za management firmy, vývoj finálních aplikací a podílí se na návrhu výrobních zařízení.

Tomáš Hřebíček / Ředitel výroby

Ing. Tomáš Hřebíček je absolventem Technické univerzity v Liberci a VŠCHT Praha s tematickým zaměřením na nanotechnologie. Má více než 6 let praxe ve výzkumu a vývoji nanovláken a jejich výroby. Je spoluautorem mnoha patentů a užitných vzorů v oboru výroby nanovláken a jejich aplikačním využití. Má na starosti přenos laboratorních výsledků do průmyslové výroby, vývoj nanovlákenných aplikací, návrh výrobní technologie a samotnou výrobu nanovlákenných materiálů.

Jana Růžičková / Ředitelka R&D

Ing. Jana Růžičková, Ph.D. vystudovala na Technické univerzitě v Liberci. Má více než 19 let praxe ve vývoji nanovlákenných materiálů a jejich výrobě na všech známých komerčně dostupných technologiích jejich výroby. Je autorkou a spoluautorkou více než 20 patentů a užitných vzorů v oblasti nanovláken, jejich aplikací a zařízení na jejich výrobu. Zodpovídá za rešeršní činnost, materiálové inženýrství, návrh složení produktů, laboratorní vývoj, přípravu patentových přihlášek a výzkumných projektů a jejich administraci a koordinaci.

Naše technologie – NANO HYBRID SPRAY NT

Stroj na výrobu nanovlákna pomocí hybridního zvlákňování kombinující elektrostatické, odstředivé a tlakové zvlákňování.

Co nabízíme?

 • Vývoj nanovláken – umíme vyrábět nanovlákna z různých polymerů 
 • Výroba nanovláken – umíme převést laboratorní výsledky na průmyslovou výrobu membránových materiálů 
 • Vývoj aplikací s nanovlákennou membránou – pomáháme zákazníkům při vývoji finálních aplikací z nanovlákenných membrán 
 • Návrh, vývoj a konstrukce strojů na výrobu nanovlákenné membrány – pro vyvíjený materiál navrhneme a vyrobíme výrobní stroje

Oblasti využití produktů z naší technologie

 • Biomedicína
 • Farmacie
 • Kosmetika
 • Food Supplements
 • Tissue Engineering
 • Separace plynů a tekutin
 • Senzorika

Příklady komerčních produktů

 • Nanovlákenné pleťové masky
 • Nanovlákenné náplasti
 • Nanovlákenné kryty ran
 • Nanovlákenné doplňky stravy
 • Nanovlákenná léčiva
 • Nanovlákenné filtrační a separační membrány
 • Nanovlákenné nosiče katalyzátorů a jiných aktivních látek
 • Materiálové inženýrství

KONTAKT:  

Naše společnost je členem CLUTEXu – klastru technické textilie.